Hạt Chia Mỹ Mayan

Hạt Chia Mỹ Mayan là dòng sản phẩm của thương hiệu Mayan Food của Mỹ. Hạt Chia Mayan bí ẩn hàng ngàn năm Maya, đã được đánh thức, đem lại lợi ích không chỉ dinh dưỡng, mà còn nhiều dược tính quý báu khác.

Không có sản phẩm nào ở đây.