Hạt Chia Mỹ Mayan All Black

Hạt Chia Mỹ Mayan All Black là dòng sản phẩm mới của thương hiệu Mayan Food. Sản phẩm Hạt Chia này, đúng nghĩa là Hạt Chia đen, không lẫn Hạt Chia trắng như các loại Hạt Chia thường trên thị trường, đạt được giá trị chất chống oxi hóa và hàm lượng Omega 3 cao nhất, trong các loại hạt chia, theo như bản báo cáo kiểm nghiệm của các phòng lab dinh dưỡng.

Không có sản phẩm nào ở đây.