Hạt Chia Mayan

Thực phẩm hạt Chia, bí ẩn hàng ngàn năm Maya, đem lại lợi ích không chỉ dinh dưỡng, mà con nhiều dược tính quý báu khác.

Xem giỏ → "Hạt Chia Mỹ Mayan Organic đen gói 454 gr (1 Pound – 16 oz) – Dễ dàng bảo quản – khẩu phần một tháng" đã được thêm vào giỏ hàng.

Có 2 kết quả