Hạt Chia Mỹ

Hạt Chia Mỹ, được nhập khẩu từ Mỹ – Bảo chứng của sự tin tưởng. Được lựa chọn vun trồng ngay vùng thổ nhưỡng Nam Mỹ với quy mô nền nông nghiệp hiện đại và hoàn toan theo tiêu chuẩn nông trường Organic.

Có 2 kết quả